Tradiční čínská medicína

Počátky čínské medicíny sahají do doby mytických čínských císařů, v tradiční chronologii uváděné asi 3000let před naším letopočtem.

Čínská medicína je celostní přístup k pojímání člověka. Člověka vidí jako zmenšeninu vesmíru se kterým je spojen a podléhá stejným zákonům. Základní principy zahrnují učení o jin-jangu a o pěti prvcích (voda, dřevo, oheň, země, kov). Podle jejich vlastností a vzájemných vztahů je dáno chování všech věcí a jevů, a tedy kromě jiného představují i podstatu zdraví a nemoci. Cílem čínské medicíny je zachování rovnováhy těchto principů.

Terminologie čínské medicíny zahrnuje tyto nejčastější pojmy

Čínská medicína je otevřená novým směrům, uznává západní medicínu a v dnešní době je ve světě i v Číně běžné propojování obou směrů, tedy že pacient je např. léčen současně kortikoidy a bylinnou směsí, nebo západními léky a akupunkturou, před IVF( in vitro fertilizace) je aplikována akupunktura apod.

Čínská medicína umí odhalit nemoc v takzvaně preklinické fázi, to je dříve, než dostupná vyšetření určí patologii nebo výraznou abnormitu. V praxi – člověk se necítí zdráv, má např. neurčité bolesti či únavu a laboratorní nálezy z krve jsou v normě.

Umí také mírnit některé nežádoucí účinky západní medikace, např. hormonální terapie, chemo či radioterapie. Současně zcela akceptuje západní medicínu v krizových a vážných diagnózách.

Principy diagnostiky čínské medicíny zahrnují:
MUDr. Radka Baronová, Za Sokolovnou 1159, Praha 6, Suchdol
Tel.: +420 605 406 225, Email: radka_baronova@atlas.cz
created by Ticháček Radek